หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เด็กไทยคว้าแชมป์โครงการเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางวิทย์ในอาเซียน

28 มิถุนายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1617)


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) อพวช.ร่วมกับ ASEAN+3 Centre for the Gifted in Science(ACGS) ประเทศเกาหลี จัดการแข่งขันเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเชียน + 3โดยมีตัวแทนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจาก 15 ประเทศประกอบด้วย สวีเดน บรูไน ไต้หวัน อินโดนีเชีย มาเลเชีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา จีน เกาหลี ญี่ปุ่นและไทย เข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ "นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้จากการแข่งขันที่ให้ตัวแทนแต่ละประเทศได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ"นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ผลปรากฏว่าตัวแทนจากประเทศไทยได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 
จากการนำเสนอโครงงานหัวข้อ"Innovative agriculture for globalsustainability:ORGANIC FARMING INNOVATIONS(Duck Farming)” หรือการทำเกษตรอินทรีย์ในนาข้าว ของน.ส.รัตนากรบุญเลี่ยม จากโรงเรียนจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช และน.ส.พิมพิศา วอลเตอร์จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ จ.พิษณุโลก โดยโครงการดังกล่าวเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ในนาข้าว มีการเลี้ยงเป็ดเพื่อให้กินวัชพืชขณะเดียวกันมูลของเป็ดสามารถกลายเป็นปุ๋ย ให้กับพืชได้ ส่วนน้ำเสียมีการบำบัดด้วยการใช้เปลือกส้มโอในการกรองน้ำ
ขณะที่ตัวแทนจากประเทศต่างๆได้ขึ้นนำเสนอโครงงาน อาทิ ตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ได้นำเสนอเรื่องเทคโนโลยีการประหยัดน้ำ ประเทศอินโดนีเชีย นำเสนอเรื่องการเกษตรแห่งอนาคต ประเทศไต้หวัน นำเสนอเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมข้าวเพื่อให้สามารถทนทานต่อน้ำท่วมหรือฝนแล้งประเทศเกาหลีใต้นำเสนอ นวัตกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้านนางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช.หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า ผลงานของนักเรียนไทยค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการทำการเกษตรอินทรีย์หรือปลอดสารพิษพร้อมกับให้มีการเลี้ยงเป็ดได้ในเวลาเดียวกันซึ่งน่าแปลกแต่มีความเป็นไปได้สูง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่านักเรียนไทยจะต้องปรับปรุงคือเรื่องของภาษา เพราะจะช่วยทำให้การนำเสนอมีความมั่นใจมากขึ้น

credit : dailynews
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์