หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยหนุน AICHR แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนอาเซียน

1 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1191)


เมื่อวานนี้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรมว.ต่างประเทศ ได้พบหารือกับผู้แทนภาคประชาสังคมที่นำโดยนางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน เพื่อหารือเกี่ยวกับการทบทวนขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอไอซีเอชอาร์) โดยใช้เวลาการหารือประมาณ 1 ชั่วโมง

นายสีหศักดิ์ แถลงว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของเอไอซีเอชอาร์ให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ไทยยึดมั่น และขณะนี้ครบ 5 ปีในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าวแล้ว จึงต้องมีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเอไอซีเอชอาร์ ทั้งนี้ ตนได้ขอให้ภาคประชาสังคมช่วยกันผลักดันบทบาทของเอไอซีเอชอาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิของแรงงานต่างด้าว ปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญกรรมข้ามชาติซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศในอาเซียนต้องร่วมกันมากขึ้นในการแก้ไข อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะมีการประชุมกันในดือน ส.ค.นี้ ที่ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับการทบทวนอำนาจหน้าที่ของเอไอซีเอชอาร์ ซึ่งไทยอยากให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า สิ่งที่อาเซียนและเอไอซีเอชอาร์จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รมถึงประเด็นข้ามชาติ เช่น เรื่องแรงงาน เนื่องจากมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานและซึ่งจะมีผลกระทบกับสิทธิ มนุษยชนของประชาชนอาเซียนด้วย

credit : dailynews


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์