หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชูเสื้อผ้าไทยบุกอาเซียน ย้ายโรงงานยึดฐานผลิต

3 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2186)

นายถาวร กนกวลีวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯ มี
นโยบายที่จะส่งเสริมให้โรงงานเครื่องนุ่งห่มไทยขยายกิจกรรมให้อาเซียนมากขึ้นเพื่อผลักดันผู้ผลิตเสื้อผ้า7 ของประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าของอาเซียนทั้งในส่วนของชุดกีฬา ชุดแฟชั่น และชุดเครื่องแต่งกายอื่นๆ เหมือนกับสินค้าประเภทรถยนต์ของญี่ปุ่นที่ขยายกิจการออกไปทั่วโลก เนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพการผลิตเป็นที่ยอมรับของเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ดังๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ในเบื้องต้นมีผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มไทยทั้งระดับเอสเอ็มอีและรายใหญ่ประมาณ 50 ราย
อยู่ระหว่างศึกษาในการขยายการลงทุนสร้างโรงงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา จากเดิมที่มีบริษัทกว่า 20 รายที่เข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้แล้ว ขณะที่ผู้ประกอบการ
เครื่องนุ่งห่มที่เน้นเฉพาะการนําเสื้อผ้าไปค้าขายในประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ต่ํากว่า 100 รายเช่นกัน ซึ่งมีทั้งการนําสินค้าที่เป็นแบรนด์ตัวเองขึ้นห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

การขยายฐานการผลิตไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน ทั้งในส่วนของกัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว นอกจากจะได้รับอานิสงส์เรื่องของต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่าไทยและมีปริมาณแรงงานเยอะแล้ว ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามคําขอของเจ้าของแบรนด์ดัง ๆ ระดับโลกที่ต้องการสินค้าต้นทุนไม่สูง โดยเฉพาะใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษจีเอสพี

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า จํานวนโรงงาน
เครื่องนุ่งห่มไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศมีประมาณ 29 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเวียดนาม
กัมพูชา ลาว และในอนาคตเมียนมาร์ก็จะเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมีแรงงาน ส่วนประเทศลาว คงจะขยายกิจการได้ลําบากเพราะมีประชากรประมาณ 10 ล้านคน สําหรับการทําแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าในประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการไทยนั้นมีทั้งวางจําหน่ายบนห้างสรรพสินค้าที่เป็นแบรนด์ของคนไทย ซึ่งราคาก็อยู่ในระดับ 700-800 บาทต่อตัว และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างมากเพราะลูกค้ามั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพและดีไซน์ของเสื้อผ้าที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

โดย : เดลินิวส์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์