หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามและออสเตรเลียประกาศความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน

2 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1771)

ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเวียดนามแถลงว่า ผู้นำเวียดนามและออสเตรเลียเห็นพ้องกันในการมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายรับภารกิจดังกล่าว ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้นำเวียดนามเดินทางไปเยือนออสเตรเลียเมื่อเดือนที่แล้ว คำประกาศดังกล่าวครอบคลุมถึงความร่วมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ทั้งเรื่องการค้าและการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรม การทหาร การบังคับใช้กฎหมาย และความมั่นคง
 
นอกจากนี้ ผู้นำเวียดนามได้ย้ำข้อเสนอที่เรียกร้องให้ออสเตรเลียเร่งดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเปิดตลาดรับผลผลิตการเกษตรของเวียดนามมากขึ้น พร้อมเสนอแนะให้ออสเตรเลียตั้งหน่วยงานขึ้นในเวียดนามเพื่อตรวจสอบผลผลิตดังกล่าวก่อนส่งไปยังออสเตรเลีย เพื่อเป็นหลักประกันด้านคุณภาพและลดความเสี่ยงของผู้ส่งออกชาวเวียดนาม


 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์