หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดเวียดนาม

2 เมษายน 2015

การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดเวียดนามต้องศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเวียดนามดังนี้
1.การแต่งกายเพื่อไปเจรจาธุรกิจ หากใส่เครื่องประดับมากเกินไปชาวเวียดนามจะมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสม
2.ระหว่างประชุมไม่ควรปฏิเสธการรับชา กาแฟ หรือของว่างเพราะตามธรรมเนียมถือว่าหยาบคาย
3.ห้ามแสดงความคิดเห็นเรื่องสงคราม การเมือง กฎหมาย ศาสนา
4.เมื่อต้องการนัดเจรจาธุรกิจควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
5.ชาวเวียดนามตรงต่อเวลา ขอนัดเพื่อเจรจาธุรกิจก็ควรไปให้ตรงเวลา
6.การทักทายของชาวเวียดนามบางคนจะใช้การสัมผัสมือแบบสองมือโดยวางมือซ้ายไว้บนข้อมือขวา
7.ชาวเวียดนามจะให้ความสำคัญกับการเคารพผู้อาวุโส ซึ่งคล้ายกับชาวไทยจึงเป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทยจะเข้าถึงและสร้างความประทับใจได้มากกว่านักธุรกิจที่มาจากชาติตะวันตก
8.การพบกันครั้งแรกควรมีการแลกนามบัตรกันโดยใช้มือทั้ง 2 ข้างยื่นนามบัตร จากนั้นไม่ควรเก็บใส่กระเป๋าทันที แต่ควรอ่านชื่อแบบออกเสียงเพื่อแสดงถึงความใส่ใจ
9.ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้แก่ชาวเวียดนามเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า
10.การประชุมควรเริ่มจากกล่าวคำขอบคุณที่ให้โอกาสเข้าพบ การเจรจาควรพูดให้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม หากชาวเวียดนามพยักหน้าในระหว่างที่ดำเนินการเจรจาไม่ได้มีความหมายว่าจะยอมรับ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์