หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
การดำเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต และ สปป.ลาว

1 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3991)
 
                                                                               
   

     
การดำเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต และ สปป.ลาว มีขั้นตอน ดังนี้      

1.การดำเนินธุรกิจด้านการผลิตถ่านไม้ และโรงงานแปรรูปธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจดังกล่าวนี้ สามารถลงทุนได้แต่ต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลโดยตรง
 
2. ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจอยู่แขวงสะหวันนะเขต มีดังนี้
การลงทุนจากต่างประเทศใน สปป.ลาว ต้องกระทำผ่านคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (คลท.) ช่องทางเดียวเท่านั้น โดยผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่มีจุดประสงค์อยากลงทุนอยู่ สปป.ลาว หรือในแขวงสะหวันนะเขตต้องยื่นคำร้องต่อกรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน (คลท) หรือแผนกแผนการและการลงทุนแขวงฯ พร้อมด้วยเอกสารประกอบ คือ สำเนาหนังสือผ่านแดน, ประวัติส่วนบุคคล, บทวิพากษ์เศรษฐกิจ-เทคนิคหรือแผนดำเนินธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนิติบุคคล สัญญาการลงทุน ถ้าจะลงทุนในรูปวิสาหกิจ คลท.จะรับคำร้องพร้อมด้วยเอกสาร
 
จากนั้น คลท. หรือแผนการและ การลงทุนแขวงฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และให้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามกำหนดเวลาภายใน 15 วัน สำหรับโครงการที่อยู่ในบัญชีส่งเสริมภายใน 25 วัน และโครงการในบัญชีที่มีเงื่อนไขภายใน 45 วัน
 
สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับสิทธิสัมปทาน ผู้ลงทุนต่างประเทศ ใบธรรมเนียมวิสาหกิจและใบธรรมเนียมภาษีอากร ถือว่าเป็นวิสาหกิจที่ถูกต้องได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันได้รับใบอนุญาตการลงทุน วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศต้องเริ่มจัดตั้งปฏิบัติกิจการลงทุนของตน ตามขั้นตอน ของบทวิพากษ์เศรษฐกิจ ที่ได้กำหนดในใบอนุญาตการลงทุน โดยสอดคล้องกับกฎหมาย
 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวใบอนุญาตการลงทุนจะถูกพิจารณายกเลิก
(รายละเอียดอยู่ในดำรัฐจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ ฉบับเลขที่ 301/นย. ลงวันที่ 12/10/2005 หมวดที่ 8 การติดตั้งและขั้นตอนการขออนุญาตลงทุน)
 
สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแผนการและการลงทุนแขวงสะหวันนะเขต
โทรศัพท์ +(856) 41-212163
 
คนไทยที่ประสงค์จะทำงานใน สปป.ลาว ควรดำเนินการขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายลาว โดยสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ


 

ที่มา: แผนกแผนการและการลงทุนแขวงสะหวันนะเขต

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์