หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เร่งพัฒนาแรงงานสู่ตลาดอาเซียน

10 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1330)


เมื่อวานนี้ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เวค อัพ วอคเกอร์ ปลุกพลังในตัวคุณสู่อาเซียน" (wake up worker) เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนวัยแรงงานและผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยมีตัวแทนจากภาคเอกชน ภาควิชาการ และนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

นายจีรศักดิ์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2558 ความเป็นอาเซียนจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะในเสาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเป็นตลาดแรงงานอาเซียนที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่เราต้องเตรียมความพร้อมในเชิงศักยภาพของคนทำงาน ซึ่งควรมีทักษะความรู้ที่สำคัญ คือมีความรู้ทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลาง ทักษะเทคโนโลยีสื่อสาร และทักษะฝีมือในสาขาอาชีพในวิชาชีพที่ดำรงอยู่ อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงแรงงาน ได้เร่งผลักดันภารกิจหลายด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมคนทำงาน อาทิ การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนดูแลในเรื่องความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล.

credit : dailynews

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์