หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ข้าวหอมมะลิไทยได้รับความสนใจในอังกฤษ

17 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1845)


เมื่อเร็วๆนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้จัดคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ในงาน "เทสท์ ออฟ ลอนดอน 2014” โดยได้นำตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทยข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ และข้าวลักษณะพิเศษ ได้แก่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด และข้าวกล้องงอก ไปจัดแสดงซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวไทยอินทรีย์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายในราคาสูง

นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐาน เครื่องหมายรับรองและหนังสือรายการอาหารที่ทำจากข้าวหอมมะลิไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยคุณสมบัติและลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างจากข้าวชนิดอื่นๆ รวมทั้งการแนะนำให้ผู้บริโภคสังเกตและเลือกซื้อที่มีเครื่องหมายรับรองปรากฏบนถุงข้าว
ทั้งนี้ทางกรมฯ ได้หารือกับผู้นำเข้าข้าวจากไทย ซึ่งรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการของไทยให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ตรารับรองข้าวหอมมะลิไทยให้ผู้บริโภครับทราบ เนื่องจากเป็นการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยเป็นอย่างดี และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคชาวอังกฤษ ซึ่งยินดีจ่ายสำหรับข้าวที่มีคุณภาพดี

credit : กรมการค้าต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์