หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สมุทรปราการเปิดศูนย์ One stop service จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

18 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 4834)


จังหวัดสมุทรปราการบูรการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เปิดศูนย์ ONE STOP SERVICE จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) จังหวัดสมุทรปราการ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งจะเปิดรับจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2557 โดยใช้ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ดำเนินการ สำหรับการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) จังหวัดสมุทรปราการ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายในครั้งนี้จะใช้ สมุทรสาครโมเดล เป็นต้นแบบ
แต่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่จะจดทะเบียนจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตทำงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานที่ทำงานและนายจ้างชัดเจน โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทะเบียนประวัติ ,ใบอนุญาตทำงาน ,ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ รวม 1,305 บาท ต่อแรงงาน 1 คน

ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาจดทะเบียนประมาณ 95,000 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ประมาณ 50,000คน กัมพูชาประมาณ 30,000 คนและลาวประมาณ 15,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานก่อสร้าง โดยจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้วันละ 1,000 ราย

นายจ้างและผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 29/65-66 หมู่ที่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2383 7471-3

credit ; สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์