หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาขอให้ไทยปล่อยตัวแรงงานผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียน

19 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1136)


เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยขอให้ไทยพิจารณาปล่อยตัวแรงงานผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมให้ได้รับโอกาสมาขึ้นทะเบียน ขณะที่อธิบดีกรมการจัดหางาน เสนอให้กัมพูชาตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเคลื่อนที่ในไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ได้หารือกับนางอีต โซเพีย เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดระเบียบแรงงานกัมพูชาหลังจากครบกำหนดขึ้นทะเบียน 30 วัน โดยเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย แจ้งว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาประกาศจัดตั้งศูนย์เพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและออกหนังสือเดินทาง (พาสสปอร์ต) ให้แก่แรงงานกัมพูชาใน 4 ศูนย์ของกัมพูชา ได้แก่ ศูนย์ปอยเปต ศูนย์ไพลิน ศูนย์จำยาม และศูนย์โอเสม็ด ซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้จะทำให้แรงงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในไทยเดินทางลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งทางไทยเสนอให้จัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติเคลื่อนที่(ศูนย์โมบาย)ในไทย เพื่อดำเนินการได้สะดวกและรวดเร็ว โดยทางเอกอัครราชทูตกัมพูชาเห็นด้วยในหลักการและจะเสนอต่อรัฐบาลกัมพูชา เพื่อให้พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่กัมพูชามาดำเนินการร่วมกัน
 
ทั้งนี้ จะประชุมหารือในเรื่องระยะเวลาและกรอบการทำงานอีกครั้งในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเอกอัครราชทูตกัมพูชายังได้ขอให้แรงงานกัมพูชาที่ถูกจับกุม เนื่องจากทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ในไทยเกินกว่ากำหนดให้ได้รับการปล่อยตัว เพื่อมาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้กรมการจัดหางานจะตรวจสอบว่ามีแรงงานกัมพูชากลุ่มดังกล่าวจำนวนเท่าใดและอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อจะแจ้งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ได้แสดงความประสงค์ไปตรวจเยี่ยมแรงงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ ร่วมกับกระทรวงแรงงานของไทย ซึ่งกรมการจัดหางานจะนำเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยไปตรวจเยี่ยมแรงงานในปลายเดือนสิงหาคมนี้

credit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์