หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยชี้แจงสถานการณ์และร่วมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์

20 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1430)


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบหารือกับนายอัลเบิร์ต เอฟ. เดล โรซาริโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ณ กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงสถานการณ์การเมืองของไทยและการดำเนินการตาม Road map 3 ขั้นตอนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แก่ การสร้างความปรองดองในประเทศ การปฎิรูปประเทศ และการเลือกตั้งภายในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ได้กล่าวสนับสนุนพัฒนาการทางการเมืองของไทยที่กำลังกลับไปสู่ทิศทางของประชาธิปไตย โดยขอให้ไทยดำเนินการตามกรอบเวลาของ Road map ที่วางไว้โดยยึดหลักนิติธรรมและเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะสานต่อโครงการความร่วมมือต่อไป เช่น บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู ซึ่งเป็นโครงการที่จะแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาอังกฤษของ
ฟิลิปปินส์มาสอนในไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การประชุมร่วมไทย-ฟิลิปปินส์ด้านความร่วมมือทางทหาร ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดในช่วงต้นปี 2558 รวมถึงได้หารือแนวทางสานต่อความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้วย

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้ฟิลิปปินส์สนับสนุนการลงทุนของไทยในฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราสูงขึ้นมากและมีอุตสาหกรรมหลายประเภทที่สนใจทำการลงทุนในฟิลิปปินส์ เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ กระเบื้องปูพื้น อุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ซึ่งฟิลิปปินส์มีแนวคิดที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศผู้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล (Claimant States) ในกลุ่มอาเซียน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ร่วมกันก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2557

credit : mfa.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์