หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
WTO ย่อมาจาก…....

30 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6783)
 
WTO ย่อมาจาก World Trade Organization หมายถึง องค์การการค้าโลก
 
เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตาม "ความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก (Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization)” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและกำกับดูแลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อผูกพันต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงอันเกิดจากการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยและความตกลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
 
ขณะนี้มีประเทศสมาชิก 149 ประเทศ (พฤษภาคม 2549) สำนักเลขาธิการ ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์