หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
BTA ย่อมาจาก….

30 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5406)
 
BTA ย่อมาจาก Border tax adjustment  หมายถึง การเก็บภาษี ณ พรมแดน
 
โดยการเป็นภาษีที่เก็บ ณ พรมแดน เป็นกฎของ GATT ออกเพื่อให้ประเทศภาคีมีอธิปไตยในด้านการคลัง แต่ให้มีนโยบายการค้าที่เป็นกลาง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้เปรียบจากการปรับภาษีพรมแดน
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์