หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สภาฯลาวคว่ำกฎหมายภาษีหักหน้ารัฐบาล ระบุชัดชัง จนท.โกง

28 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1831)

นางปานี ยาทอตู่ ประธานสภาแห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการกรมการเมืองสตรีเพียงคนเดียวของพรรคฯ ในพิธีปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7 วันศุกร์ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อมด้วยรองประธานสภาคนที่ 1 ดร.ไซสมพอน พมวิหาน (ซ้าย) กับรองฯ อีกคนคือนายสมพัน แพงคำมี สภาฯ ได้ปฏิเสธที่จะลงมติรับรองร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายภาษีของรัฐบาลซึ่งเป็นกฎหมายการเงินที่สำคัญ สส.ได้อภิปรายชี้ชัด การปฏิบัติเก็บภาษียังไม่โปร่งใส เงินภาษีรั่วไหลไปเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่รัฐ. -- ภาพ: ปะเทดลาวออนไลน์.

สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้โชว์พลังอำนาจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการลงมติไม่รับรองร่างรัฐบัญญัติแก้ไขรัฐบัญญัติการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ก่อนจะปิดการประชุมสามัญสมัยที่ 7 ในวันศุกร์ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้กลายเป็นไฮไลท์สำคัญทางการเมืองของประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ และประชาคมออนไลน์กล่าวว่าองค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้เป็นเพียง "สภาตรายาง" ตามที่สื่อตะวันตกมักจะเปรียบเปรย หลังจากบรรดาสมาชิกสภาได้อภิปราย สภาแห่งชาติได้มีมติที่จะ "ไม่ลงมติ" ร่างกฎหมายที่กระทรวงการเงินเสนอเข้าสู่การพิจารณา เนื่องจากเห็นว่ายังขาดรายละเอียด และกฎหมายฉบับปัจจุบันเพิ่งบังคับใช้มาเพียง 2 ปี สมาชิกระดับนำคนหนึ่งของสภาฯได้บอกกับหนังสือพิมพ์ "ปะเทดลาว" ว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ได้นำเงินที่เก็บภาษีไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีการรีดไถแม่ค้าแม่ขาย ตั้งอัตราจัดเก็บตามใจชอบ นอกจากนั้นร่างแก้ไขฯ มิได้มีบทบัญญัติเพื่อป้องกันความไม่โปร่งใสเหล่านี้ สื่อของทางการไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐบัญญัติฉบับแก้ไขกฎหมายภาษีที่เป็นปัญหา แต่สมาชิกสภาแห่งชาติได้มีมติให้กระทรวงการเงินได้นำกลับไปศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ระหว่างการประชุม 15 วัน สภาแห่งชาติได้รับรองบทรายงานเศรษฐกิจและสังคมช่วงต้นปี รายงานการปฏิบัติใช้จ่ายเงินงบประมาณและแผนการปรับปรุงงบประมาณของรัฐบาล ผ่านร่างกฎหมาย 4 ฉบับ รวมทั้งกฎหมายต่อต้านและสกัดกั้นการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้าย ซึ่งนับเป็นครั้งแรก สภาแห่งชาติยังลงมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอิสระ (โดยเอกชน) กฎหมายปรับปรุงกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม และกฎหมายปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐาน .

พล.ท.จูมมะลี ไซยะสอน เลขาธิการใหญ่พรรค/ประธานประเทศ กับนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี (โต๊ะกลาง) เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสภาแห่งชาติวันศุกร์ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา โต๊ะหน้าด้านขวามือคือรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 คน - ดร.ทองลุน สีสุลิด นายสมสะหวาดเล่งสะหวัด กับ รองฯ ใหม่ทั้งสอง - นายบุนปอน บุดตะนะวง กับนายพันคำ วิพาวัน และนั่งคู่กันที่โต๊ะทางด้านซ้ายมือคือนายบุนยัง วอละจิต กรรมการกรมการเมือง/รองประธานประเทศ กับพล.อ.สีสะหวาด แก้วบุนพัน อดีตกรรมการกรมการเมือง. -- ภาพ: สำนักข่าวสารปะเทดลาว.สภาฯ ยังลงมติรับรองการเสนอของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งมีการตั้งรองนายกรัฐมนตรีอีก 2 คน แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ โยกย้ายรัฐมนตรีว่าการ 2 นายไปรับหน้าที่ใหม่และพิจารณารับรองรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐ อภิปรายรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรป่าไม้โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ป่าคุ้มครอง ป่าสงวนและเชิงการผลิต ฯลฯ

ตามระบบของคอมมิวนิสต์ลาว สมาชิกสภาแห่งชาติทั้งหมดต้องเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลชาว และการลงสมัครรับเลือกตั้งต้องผ่านการรับรองจากพรรคหรือหน่วยงานของพรรคตามที่ระบุในกฎระเบียบของพรรคเช่นเดียวกันกับบุคคลากรในซีกของรัฐบาล ซึ่งทำให้องค์กรนิติบัญญัติตามแบบของคอมมิวนิสต์ถูกมองเป็นเพียงสภาตรายางมีหน้าที่คอยรับรองร่างกฎหมายเท่านั้น

อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีมานี้สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้เคยอภิปรายถกเถียงร่างกฎหมายหรือบทรายงานของรัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนมาหลายครั้ง รวมทั้งในสมัยประชุมปลายปี 2553 ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภทและเงินงบประมาณของรัฐรั่วไหล เป็นแรงกดดันหนึ่งที่ทำให้นายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีขณะนั้นประกาศลาออกกลางคัน.

credit : manager.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์