หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อบรมภาษาให้คนขับรถแท็กซี่รองรับเข้าสู่ AEC

29 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1655)


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าอบรมภาษาให้พนักงานขับรถแท็กซี่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พนักงานขับรถแท็กซี่ถือเป็นหน้าด่านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้มองว่าควรจัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับกลุ่มอาชีพนี้ โดยนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับ สวพ.เอฟเอ็ม 91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัย และการจราจร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษผ่านสวพ.เอฟเอ็ม 91ในช่วงเช้า กลางวัน เย็นและค่ำ จะมาสอนในเรื่องประโยคสนทนาที่จะต้องใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น คำทักทาย การแนะนำที่พัก เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวในไทย การบอกถึงอัตราค่าโดยสาร คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในเดือนสิงหาคมนี้ในระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ถือเป็นอีก 1 โครงการที่น่าสนใจในการเตรียมพร้อมกำลังคนของไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ดังนั้น เมื่อภาครัฐให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ หรือ กลุ่มอาชีพอื่น ๆ สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่าน สวพ.เอฟเอ็ม 91 ได้เช่นกัน หรือสนใจเรียนรู้ภาษาอื่นๆในอาเซียนสามารถไปติดต่อขอรับการอบรมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

credit : thainews.prd.go.th



กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์