หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ต่างด้าวแห่ขึ้นทะเบียน 4.2 แสนคน

31 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1212)


นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 403,849 คน และผู้ติดตาม 20,645 คน รวม 424,494 คน ใน 33 จังหวัด ไปขึ้นทะเบียน รวม 34 ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 4 ศูนย์จังหวัดชายแดนที่จดทะเบียนแรงงานกัมพูชา (เปิดตั้งแต่ 26 มิ.ย.-25 ก.ค.) จำนวน 52,104 คน แต่ยอดยังไม่นิ่ง เนื่องจากยังมีบางส่วนที่ดำเนินการอยู่ จ.สมุทรสาคร (30 มิ.ย.-30 ก.ค.57) ที่ปิดศูนย์แล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 65,811 คน 8 ศูนย์ ใน 7 จังหวัด (สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี) จะเปิดจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 7 ก.ค.-6 ส.ค. จำนวน 130,313 คน กรุงเทพมหานคร 6 ศูนย์ จะเปิดจดทะเบียนระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-14 ส.ค. จำนวน 117,412 คน และศูนย์ใน 15 จังหวัดชายแดนใต้ (กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง สตูล และสมุทรสงคราม) จะเปิดจดทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.ค. - 22 ส.ค.) จำนวน 58,854 คน

ด้านนายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร มาขึ้นทะเบียน ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จำนวนมาก โดยนายจ้าง 553 ราย พาแรงงานจำนวน 2,719 คนมาขึ้นทะเบียน แบ่งเป็น เมียนม่าร์ 1,722 คน กัมพูชา 636 คน และลาว 361 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ติดตามรวม 277 คน แบ่งเป็น เมียนม่าร์ 227 คน กัมพูชา 41 คน และลาว 9 คน ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 30 มิ.ย.ถึง 30 ก.ค. รวม 31 วัน มีนายจ้าง 8,955 ราย พาแรงงาน 61,059 คน และผู้ติดตาม 4,752 คน รวม 65,811 คน มาขึ้นทะเบียน แบ่งเป็นสัญชาติ เมียนม่าร์ 46,975 คน กัมพูชา 10,591 คน และ ลาว 8,245 คน.

credit : dailynews
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์