หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เด็กไทยเจ๋งอีกแล้ว! คว้าเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก

31 กรกฎาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1830)


นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจากเมืองเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเช้าวันที่ 31 ก.ค.ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2556 ณ เมืองเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล เหรียญทองได้ 1 รางวัล คือ เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน 1 รางวัล คือ นายวรัชญ์ วีระนนท์ชัย โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร และ เหรียญทองแดง 6 รางวัล ได้แก่ เด็กชายธีรเมธ กันต์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี เด็กชายณฐนนท์ อัครภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายพสิษฐ์ สัจจมุกดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เด็กชายปณิธิ มงคลปทุมรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายเปรม วัสสานกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายณัฐพชร พงศ์จิรภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ส่วน เด็กชายสุวิจักขณ์ มงคลากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายกันตวัฒน์ นวนพรัตน์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายณัชกช กิตติสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร และเด็กชายนพชัย สิระนาท โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติคุณประกาศในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยในปีนี้คณะกรรมการมีการพัฒนาข้อสอบให้มีความยากขึ้น อีกทั้งมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่าปีที่ผ่านมากกว่า 2 เท่า คือ จาก 272 คน เป็น 672 คน จากจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย และประเทศไทย โดยจะเดินทางกลับถึงไทย เที่ยวบิน MU547 เวลา 01.00 น. ของวันที่ 2 ส.ค. นี้


credit : manager.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์