หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มทร.อีสานตั้งศูนย์อาเซียนลุ่มแม่น้ำโขง

1 สิงหาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1773)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวในงานประชุมการมอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้แก่บุคลากรวิทยาเขตสกลนครว่า จุดเด่นของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร คือได้เปรียบด้านพื้นที่ มีภูมิทัศน์ที่ดี มีความเป็นธรรมชาติ สามารถเชื่อมประสานชุมชนท้องถิ่นได้ เพราะการได้เปรียบในเชิงพื้นที่นี้เองที่เป็นสะพานไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น กอปรกับสามารถเป็นแหล่งเชื่อมโยงในกลุ่ม AEC ได้อย่างดีเยี่ยม วิทยาเขตสกลนครยังได้เปรียบในแง่ของการไปสานสัมพันธไมตรีกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงได้ง่าย เพราะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลกันมากนัก

วันนี้ มทร.อีสาน มีการเตรียมการบุคลากรในการเป็นบุคลากรของ AEC คือเรื่องภาษา ซึ่งภาษาที่ใช้คงไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียว แต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและภาษาท้องถิ่นในกลุ่ม AEC ที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำโขง

เราต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาเพื่อนบ้าน เช่น ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร์ หรือภาษาเวียดนามบ้าง
ขณะนี้มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษาให้แต่ละวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เวียดนามศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดศูนย์เขมรศึกษา วิทยาเขตสกลนคร เปิดศูนย์ลาวศึกษา และวิทยาเขตขอนแก่น เปิดศูนย์พม่าศึกษา

credit : dailynews
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์