หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ค.เตือนคนไทยไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกระวังเชื้อไวรัสอีโบลา

1 สิงหาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1382)


กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศข้อแนะนำสำหรับคนไทยในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวัน
ตกหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกได้
รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก รวมทั้งสิ้น 672 คน แบ่งเป็นประเทศกินี 319 คน // ประเทศเซียร์ราลีโอน 224 คน และประเทศไลบีเรีย 129 คน และหนึ่งในจำนวนนี้ เป็นแพทย์ที่ทำงานในศูนย์รักษาผู้ติดเชื้ออีโบลา ที่กรุงมันโรเวีย ประเทศไลบีเรีย
อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก ยังไม่มีประกาศแนะนำการจำกัดการเดินทาง และการค้ากับทั้งสามประเทศ ทั้งนี้ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ของสหประชาชาติ (UN Medical Services Division) ได้มีประกาศคำแนะนำข้อควรระวังสำหรับเจ้าหน้าที่ของ UN และบุคคลที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาด้วย

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้คนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ให้ปฏิบัติตน ดังนี้ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาออกไปจนกว่าสถานการณ์ระบาดจะคลี่คลาย รวมทั้ง ติดตามสถานะการระบาดของไวรัสอีโบลาจากเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ หากจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด ขอให้ลงทะเบียนการเดินทางรวมถึงเที่ยวบินขาเข้าและขาออก รายละเอียดที่พัก และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถรับข้อมูลการติดต่อได้ที่ http://www.thaiembassy.org/dakar/th/home

credit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์