หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แรงงานไทยย้ายพ้นฉนวนกาซาแล้ว 89 คน

4 สิงหาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1235)


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล แจ้งความคืบหน้าของการช่วยเหลือคนไทยและแรงงานไทยในอิสราเอลที่ประสงค์ขอออกจากนิคมเกษตรกรรม(โมชาฟ / คิบบุตซ์) 17 แห่งที่ใกล้กับฉนวนกาซา ไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยกว่า ว่าผลการดำเนินการจนเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีแรงงานไทยที่แจ้งขอย้ายไปพื้นที่ปลอดภัย จำนวน 136 คน สามารถย้ายออกได้ 89 คน รอการเคลื่อนย้าย 10 คน
 
และมีผู้เปลี่ยนใจขอไม่ย้ายออก 37 คน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ติดตามสอบถามความเป็นอยู่ของแรงงานไทยหลายคนที่ได้ไปทำงานใหม่ในที่ปลอดภัย ทราบว่ามีความพอใจกับสถานที่ทำงานใหม่ซึ่งมีสภาพและบรรยากาศที่น่าพอใจและปลอดภัยกว่าพื้นที่เดิม

สำหรับแรงงานไทยบางคนที่แจ้งความประสงค์ขอกลับประเทศไทยนั้น ฝ่ายแรงงานได้ประสานกับนายจ้างปัจจุบันเพื่อจัดการตามความประสงค์ ซึ่งแรงงานไทยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเอง โดยเป็นไปตามข้อตกลงก่อนเดินทางมาอิสราเอล ส่วนกรณีการเดินทางกลับไปพักชั่วคราว(อินเตอร์วีซ่า)และจะกลับเข้ามาทำงานใหม่นั้น ฝ่ายอิสราเอลจะช่วยออกวีซ่าเพื่อให้เดินทางกลับเข้ามาในอิสราเอลได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข่าวว่าอิสราเอลจะถอนกำลังทหารออกจากเขตฉนวนกาซา แต่การเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์
กลุ่มฮามาสยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้น การโจมตีโต้ตอบกันไปมาระหว่าง 2 ฝ่ายยังคงดำเนินต่อไป จึงขอแจ้งให้คนไทยและแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เขตฉนวนกาซา หลบอยู่ในที่ปลอดภัย ทั้งในอาคารที่แข็งแรงและในห้องหลบภัย รวมถึงอย่าพยายามออกมาภายนอกโดยไม่มีความจำเป็น และขอให้หยุดงานเพื่อความปลอดภัย

credit : dailynews
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์