หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปรับปรุงระบบหนังสือรับรอง

6 สิงหาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1719)

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คต.ได้มีการปรับปรุงระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้ปรับปรุงระบบและปรับเปลี่ยนแบบพิมพ์หนังสือรับรองตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และอาเซียน-เกาหลีใหม่ โดยได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.57 เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://edi.dft.go.th


ที่มา : สยามรัฐ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์