หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
การแสดงออกทางภาษากายของชาวสปป.ลาว

30 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 8321)
 
การแสดงออกทางภาษากายของชาวสปป.ลาว
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

การปฏิบัติตนของสตรี
- ควรระวังกิริยามารยาทต่อภิกษุและสามเณรซึ่งชาว สปป.ลาวให้ความเคารพนับถือ ห้ามสตรีแตะเนื้อต้องตัวพระสงฆ์โดยเด็ดขาด

การใช้นิ้วชี้บอกความต้องการ
- ไม่ควรใช้นิ้วบอกความต้องการ เพราะเป็นกิริยาท่าทางที่ไม่สุภาพ ควรใช้การผายมือเมื่อต้องการชี้ไปทางใดแทน
 
การใช้เท้าชี้บอกความต้องการ
- ชาวสปป.ลาวถือว่าเป็นเท้าเป็นสิ่งต่ำสุด ไม่ควรใช้เท้าชี้หรือเตะสิ่งของต่างๆ หรือวางเท้าบนสิ่งของเพราะถือเป็นการแสดงท่าทางที่ไม่สุภาพมาก

การสัมผัสศีรษะของคนอื่น
- ชาวสปป.ลาว ถือว่าศีรษะเป็นสิ่งที่สูงสุดการจับศีรษะหรือตบศีรษะชาวสปป.ลาวเล่นถือเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพมาก ทั้งเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรงที่สุด
หรือแม้กระทั่งการลูบศีรษะของ เด็ก ๆ ก็ไม่ควรทำเช่นกัน
 
                                     
การใช้มือขวาและการส่งของ
- ควรใช้มือทั้ง 2 ข้าง หรือมือขวาในการส่งมอบของให้ชาวสปป.ลาว ซึ่งถือเป็นท่าทางที่สุภาพ แม้ผู้ที่ถนัดมือซ้ายก็ควรจะต้องทำเช่นเดียวกัน

การแสดงออกในที่สาธารณะ
- ควรระวังกิริยามารยาทต่อเพศตรงข้ามแม้ท่านจะเป็นคู่รักกันก็ตาม ชาวสปป.ลาวไม่นิยมแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะ การกอดจูบกันในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพและไม่ควรทำ
- ควรช่วยกันรักษาความสะอาด โดยการทิ้งขยะในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนชาวสปป.ลาว
- ควรแต่งตัวให้สะอาด สุภาพ และถูกกาลเทศะเพราะชาวสปป.ลาว เป็นผู้ให้ความสำคัญในเรื่องการแต่งกาย เพราะถือเป็นการเคารพสถานที่
- การแสดงออกในที่สาธารณะ เสื้อที่ปกคลุมไม่มิดชิดหรือถอดเสื้อในที่สาธารณะ สัญลักษณ์ท่าทาง
- ไม่ควรกอดหรือผลักคนอื่นจากด้านหลังเพราะชาวสปป.ลาวถือเป็นการกระทำที่น่าอึดอัดใจ
- การเดินผ่านผู้ที่นั่งอยู่ ควรที่จะค้อมตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่อาวุโสกว่า เพราะเป็นการแสดงกิริยาที่สุภาพ
- ถ้าเจ้าของบ้านเป็นผู้ใหญ่กว่านั่งบนพื้น เราควรนั่งในระดับที่เสมอกับพวกท่าน ไม่ควรนั่งในตำแหน่งที่สูงกว่า ซึ่งเป็นการกระทำไม่เหมาะสมและไม่เข้าใจประเพณีอาวุโส
- ชาวสปป.ลาว มักจะต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนที่บ้านด้วยการเสริฟน้ำ ควรตอบรับน้ำใจไมตรีนั้นอย่างสุภาพ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากดื่มน้ำนั้นก็ตาม
- ไม่ควรแจกขนม ของฝาก หรือสิ่งของต่างๆแก่เด็กๆ ที่พบเห็นตามข้างถนนหรือในสถานที่ได้ไปเที่ยวชม เพราะจะเป็นการสนับสนุนให้มีขอทานเกิดขึ้นในเมืองมากขึ้น
วิธีการที่ถูกต้องสำหรับการบริจาค คือ ต้องติดต่อผ่านผู้นำชุมชน เช่น นายบ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน) หรือหัวหน้าโรงเรียน (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ

 

 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์