หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนเซ็นความร่วมมือด้านป่าไม้กับเกาหลีใต้

11 สิงหาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1582)


แทนอาเซียนและเกาหลีใต้ร่วมลงนามในข้อตกลงขยายความร่วมมือด้านป่าไม้อาเซียน-เกาหลีใต้ (AFoCo) เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ระหว่างสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ฉบับแรกได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011

ข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้ดังกล่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมการจัดตั้ง องค์กรความร่วมมือป่าไม้แห่งเอเชีย (AFoCO) ขึ้นให้ได้เร็วที่สุด

ที่ผ่านมา อาเซียนและเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกันในด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วหลายโครงการ อาทิ การร่วมฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรมบริเวณกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หรือการพัฒนาผลผลิตที่ไม่ได้มาจากเนื้อไม้ (Non-Timber Forest Products) ในประเทศเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็นต้น
 
อนึ่ง ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดขั้นตอนความร่วมมือ 4 ประการ ได้แก่
(1) การสร้างศูนย์ฝึกหัดและศูนย์การศึกษาประจำภูมิภาค
(2) การพัฒนาการศึกษาและการฝึกฝีมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
(3) การฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรมในภูมิภาค และ
(4) การพัฒนากิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ

credit : aseanwatch
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์