หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยปรับปรุงบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้า

12 สิงหาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1234)

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหวํางประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าของอาเซียน จากระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007 เป็นฉบับปี 2012 ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนไทย สามารถใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีในกรอบอาเซียนได้ง่ายขึ้น โดยมี 16 รายการที่มีเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่ ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ำ (HS 03) เมล็ดถั่วลิสง (HS 12) สารประกอบอนินทรีย์ และผ้าอนามัยสำหรับเด็กอ่อน (HS 96) และยังได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน (ฟอร์ม D) ให้ภาคเอกชนสามารถออกเอกสารฟอร์ม D ได้ก่อนล่วงหน้าวันส่งออกสินค้า เพิ่มขึ้นอีกกรณีหนึ่งจากเดิมหลังการส่งออกภายใน 3 วัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ส่งออก ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังอาเซียน กระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีในกรอบอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น


ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์