หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทัพธุรกิจสุขภาพบุกลาว

13 สิงหาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1789)

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดคณะผู้แทนการค้าการ
ลงทุนเดินทางเยือนแขวงหลวงพระบางสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค. 2557 โดยได้นำผู้ประกอบการ 16 บริษัท จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สุขภาพ สปา และเครื่องสำอางเดินทางไปพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการใน สปป.ลาว เพื่อหาโอกาสทำการค้า การลงทุนด้านธุรกิจสุขภาพและบริการร่วมกัน โดยประเมินว่าแนวโน้มธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสในการขยายตัวสูง หลังจากเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
สำหรับผู้ประกอบการที่เดินทางไปครั้งนี้ ด้านสุขภาพมี 6 แห่ง คือโรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 สถานพยาบาลนวศรีเนอสซิ่ง

โฮม และคลินิกแพทย์แผนไทยเตาปูน ด้านสปาและผลิตภัณฑ์มี 4 แห่ง คือ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น บริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป และบ้านสวนมาสสาจ และด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บรรจุเครื่องสำอางมี 6 แห่ง คือ บริษัท กรีนโซน หจก.มายเฮลท์

แคร์ บริษัท พิโกะโอเคอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท ด็อกเตอร์คอสเมด หจก.ที.อาร์.เอ. และ หจก.เคพีอุล ตร้าโซนิคที่มา : โพสต์ทูเดย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์