หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-อาเซียนลงนามเสรีบริการชุดที่ 9

8 กันยายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1487)

ไทยลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ที่กรุงเนย์ปิดอร์ ประเทศพม่า ซึ่งมีผลให้ไทยและอาเซียนเปิดเสรีภาคการค้าบริการในระดับที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการของไทยที่จะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจบริการในสาขาต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยได้ผูกพันเปิดตลาดเพิ่มเติมตามเป้าหมาย 101 สาขา
 
มีสาขาบริการที่ไทยเปิดตลาดเพิ่มอีก 25 สาขาย่อย เช่น บริการให้คำปรึกษา บริการจัดทำบัญชี บริการเช่าเรือ บริการเรือสำราญระหว่างประเทศ บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล บริการเข้าวงจรสื่อสาร บริการข้อมูลออนไลน์ บริการเก็บสินค้าและคลังสินค้า และบริการรับจัดหาที่จอดรถ เป็นต้น
 
การเปิดเสรีไม่กระทบต่อธุรกิจของไทย เพราะเอกชนยืนยันว่าไม่มีปัญหา และส่วนใหญ่เป็นสาขาที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ไทยยังร่วมลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ให้การยอมรับ ระเบียบวินัย หลักจริยธรรมมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมลงนามในพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) ร่วมกับสมาชิกอาเซียน จะทำให้การดำเนินการต่างๆ ภายใต้ความตกลงในเรื่องการลงทุนมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น โดยกำหนดแนวทางการเปิดเสรีการลงทุนภายในอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้นจนถึงปี 2558 จะต้องยกเลิกข้อสงวนให้เหลือน้อยที่สุด
 
 
credit: bangkokbiznews.com

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์