หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กาญจนบุรีจัดมหกรรมค้าชายแดนไทย-เมียนมา

27 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1694)

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา และงานหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแฟร์ 2015 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2558 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการค้าให้กับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี ภาครัฐเอกชน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าจากจังหวัดทวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเมืองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน สินค้า OBOP, OTOP Sme จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ สินค้ามาตรฐานส่งออก 340 บูธ พร้อมชมการแสดงดนตรีและศิลปินทุกวัน

 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์