หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอดีบีปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจอาเซียน

25 กันยายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1523)


ธนาคารพัฒนาเอเชีย ( เอดีพี ) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน ) จนถึงสิ้นปีนี้เหลือร้อยละ 4.6 จากเดิมร้อยละ 5.0 ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 5.0
ขณะเดียวกันเอดีบียังปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( จีดีพี ) ของอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ยกเว้นมาเลเซียที่การส่งออกมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง
นอกจากนี้ เอดีบียังเผยคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดในเอเชีย ว่าอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ในปีนี้ และร้อยละ 6.4 ในปีต่อไป เนื่องจากอุปสงค์ในเอเชียใต้ที่เพิ่มมากขึ้นสามารถนำมาใช้คำนวณเพื่อทดแทนความต้องการจับจ่ายใช้สอยในประเทศแถบเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลดน้อยลงได้ ส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอันดับ 1 ในทวีปเอเชียคือ จีน อยู่ที่ร้อยละ 7.5 ในปีนี้ และ 7.4 ในปีหน้า

credit : dailynews
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์