หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ญี่ปุ่น เตรียมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบราง

27 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1490)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ว่า ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ไทยและญี่ปุ่นจะมีการหารือกันอีกครั้ง โดยกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยว ของประเทศญี่ปุ่น จะส่งรองปลัดกระทรวงเป็นผู้แทนกับฝ่ายไทย ใน 3 ประเด็น ทั้งเรื่องเส้นทางในการก่อสร้างที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจ รูปแบบความร่วมมือซึ่งคาดว่าจะเป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล และรูปแบบการลงทุน
 
อย่างไรก็ตาม การหารือในครั้งนี้จะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องความร่วมมือ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นส่งผู้แทนระดับรองปลัดกระทรวงมาร่วมหารือ แต่กระทรวงคมนาคมของไทยจะเจรจาขอให้ความร่วมมือครั้งนี้มีความชัดเจนภายใน 2 เดือน ว่าทางญี่ปุ่นจะเลือกเส้นทางใดและใช้รูปแบบการลงทุนประเภทใด

สำหรับเส้นทางที่ไทยเสนอให้ญี่ปุ่นพิจารณามี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย
1. เส้นทางกาญจนบุรี-แหลมฉบัง ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ระยะทาง 180 กิโลเมตร กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ระยะทาง 255 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง ระยะทาง 139 กิโลเมตร
2. เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง 680 กิโลเมตร และ
3. เส้นทางตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร ระยะทาง 718 กิโลเมตร
 
ซึ่งจะต้องมีการหารือกับญี่ปุ่นว่าจะก่อสร้างเป็นรางความกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge) หรือความกว้าง 1.435 เมตร (Standard Gauge)

 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์