หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฉลอง 25 ปีอาเซียน-เกาหลีใต้

27 กันยายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 2019)

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นําอาเซียน-เกาหลีใต้สมัยพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปีระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. 2557 ณ เมืองปูซาน ภายใต้แนวคิด "สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ นํามาซึ่งความสุข" โดยจะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานสําหรับภาครัฐและภาคเอกชนด้วย อาทิการประชุมผู้นําธุรกิจอาเซียนและเกาหลีการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน การจัดตั้งสภาธุรกิจอาเซียน-เกาหลีและการตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีเป็นต้น


ที่มา : ผู้จัดการรายวัน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์