หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาวประสานมือเดินหน้า ‘อาหารปลอดภัย’ สู่อาเซียน

28 กันยายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1611)

กรมอนามัยร่วมกับรัฐบาลลาวจัดประชุมเวทีวิชาการด้านอาหารปลอดภัย นครหลวงเวียงจันทน์–หนองคาย-ขอนแก่น ดันเครือข่ายอาหารปลอดภัยสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว


กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยไทย-ลาว เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 และต่อเนื่องในปี 2557 เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือ และพัฒนาเกณฑ์ประเมินอาหารปลอดภัยไทย-ลาวแบบบูรณาการทั้ง 2 ประเทศ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 ฝ่าย ภายใต้กรอบความร่วมมือ Food Safety Colabolation (FSC) การพิจารณาบูรณาการเกณฑ์ประเมินร้านอาหาร Clean Food Good Taste ฝ่ายไทย และ Safe Food Good Health

ฝ่าย สปป.ลาว และได้เกณฑ์ประเมินร้านค้าอาหารแบบบูรณาการภายใต้ชื่อ แบบตรวจร้านอาหาร เวียงจันทน์-หนองคาย เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับใช้เฉพาะพื้นที่ชายแดนหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ ภายใต้เกณฑ์การประเมิน 15 ข้อ อาทิ ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องส้วม และเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และ อาหารสดจะต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส เป็นต้น

credit : thairath.co.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์