หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลาวไม่ออกใบอนุญาตลงทุนทำสวนยาง-ยูคาลิปตัส เหมืองแร่ทุกชนิ

30 กันยายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1587)

นายกรัฐมนตรีลาวทองสิง ทำมะวง กับ นายสินละวง คุดไพทูน -- ซ้ายสุด-- เจ้าครองนคร (ผู้ว่าราชการ) เวียงจันทน์ พบปะเกษตรกรกับเจ้าของโรงสี ในเขตเมือง (อำเภอ) หาดทรายฟองเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นเวลากว่า 2 ปีที่รัฐบาลไม่ออกใบอนุญาตให้แก่โครงการลงทุนใหม่ เพื่อทำสวนยางพารากับป่ายูคาลิปตัส และโครงการเกี่ยวกับเหมืองแร่ทุกชนิด การประชุมรัฐบาลสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรากฏชัดเจนว่า ลาวมีความห่วงใยต่อผลกระทบด้านเสบียงอาหาร หลังจากพบว่าพื้นที่เพื่อกสิกรรมมีน้อยลงเรื่อยๆ. -- ภาพ: สำนักข่าวสารปะเทดลาว.


รัฐบาลลาวยังไม่ออกใบอนุญาตให้แก่โครงการลงทุนใหม่ใน 3 แขนงเศรษฐกิจการลงทุนของต่างขาติ ซึ่งได้แก่ การทำสวนยางพารา ปลูกป่ายูคาลิปตัส และการสำรวจแร่ธาตุทุกชนิดเพื่อทำเหมือง หลังจากได้ห้ามมาตั้งแต่ปี 2555 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการห้ามดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างการประชุมเต็มคณะ วันที่ 22-24 ก.ย. ที่ผ่านมา สื่อของทางการรายงาน

รัฐบาลลาวได้ออกหนังสือลงวันที่ 11 มิ.ย.2555 ห้ามออกใบอนุญาตให้แก่โครงการสำรวจหรือการลงทุน ใน 3 แขนงดังกล่าว ในขอบเขตทั่วประเทศ หลังจากได้มีการสำรวจศึกษา และ พบว่าส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การตัดไม้ทำลายป่า และการเบียดยึดที่ดินทำกินของราษฎร ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางสังคม กับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ติดตามมา

พร้อมๆ กับใช้มาตรการห้ามออกใบอนุญาตใน 3 แขนงการลงทุนต่อไป ที่ประชุมรัฐบาลยังมีการพิจารณา ออกความเห็นต่อบทรายงาน การส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้า และโครงการค้ำประกันด้านเสบียงอาหาร ซึ่งจากการสำรวจได้พบว่าปัจจุบันทั่วประเทศ มีที่ดินเพื่อการเพาะปลูกราว 4.5 ล้านเฮกตาร์ (28 ล้านไร่เศษ) หรือเท่ากับ 19% ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ในทางปฏิบัติจริงมีที่ดินที่สามารถเพาะปลูกได้จริง ประมาณ 2 ล้านเฮกตาร์ (12.5 ล้านไร่) เท่านั้น

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของลาวประกาศเมื่อไม่นานมานี้่ว่า ทั่วประเทศมีขีดความสามารถที่จะผลิตข้าวเปลือกได้ 4 ล้านตันต่อปีในระยะ 5 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งจะทำให้มีข้าวเหลือส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1 ล้านตันต่อปี จาก 6 แสนตันต่อปีในปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นตัวเลขในรายงานต่อการประชุมของรัฐบาล
credit : manager.co.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์