หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สิงคโปร์เล็งสแกนนิ้วมือคนเข้าประเทศ

1 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1432)


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ กำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งตู้บริการ สำหรับการตรวจลายนิ้วมือชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสาร 4 ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินชางอี ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2560
ตามแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจ หรือไอซีเอ ระบุว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยเร่งให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนด้วย
ภายใต้แผนการฉบับนี้ ชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึง จำเป็นต้องสแกนเอกสารการเข้าเมือง ลายนิ้วมือ ม่านตา และถ่ายรูปที่ตู้บริการตนเองทันทีที่เดินทางถึง หลังจากนั้นจึงแสดงหนังสือเดินทางให้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง "นายโรฮัน กูนารัตนา" สนับสนุนการใช้ลายนิ้วมือ และการใช้ข้อมูลทางชีวภาพอื่นๆ เพื่อลดปัญหาการใช้หนังสือเดินทางปลอม หรือหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยมา

credit : bangkokbiznews

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์