หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนคัดครูรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

3 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1624)

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานแถลงข่าวรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุ 60พรรษาในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกล โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ Princess Maha Chakri Award” ซึ่งจะเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น
 
สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศ ๆ ละ 1 รางวัลได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชาพม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต โดยในปี 2557-2558 จะถือเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 11ประเทศจะดำเนินการคัดเลือกครู เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในเดือนตุลาคม 2558

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า การยกย่องครูดีที่ทุ่มเทการทำงานเพื่อลูกศิษย์ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับครูที่ทำงาน เพื่อเด็กด้อยโอกาสให้มีกำลังใจที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้ เพื่อนครู และผู้ที่ทำงานในวิชาชีพครูต่อไปได้จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในปี 2556 ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสอยู่ในระบบการศึกษาเกือบ 5 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าปี 2555 กว่า 6 แสนคน นอกจากนี้ยังมีเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อีกเป็นจำนวนมาก

credit : dailynews
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์