หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาได้โบราณวัตถุที่ถูกขโมยกลับคืนประเทศแล้วกว่า 350 ชิ้น

5 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1613)

ผู้ร่วมงานชมรูปสลักหินทรายที่กัมพูชาได้รับมอบคืนจากสหรัฐฯ ซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติในกรุงพนมเปญ เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาได้รับมอบโบราณวัตถุที่ถูกขโมยไปกลับคืนจากประเทศต่างๆ แล้วรวม 350 ชิ้น.-- Xinhua/Phearum.


กัมพูชาได้รับมอบโบราณวัตถุกลับคืนสู่ประเทศแล้วทั้งหมด 350 ชิ้น ในช่วงระหว่างปี 2539-2557 ตามการเปิดเผยของ โสก อาน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในพิธีเปิดงานนิทรรศการชั่วคราวแสดงรูปปั้นสมัยเกาะแกร์ ที่ได้รับมอบคืนจากสหรัฐฯ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติในกรุงพนมเปญ

โบราณวัตถุทั้ง 350 ชิ้น ถูกส่งมอบมาจากสหรัฐฯ ฝรั่งเศส ไทย ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมนี ฮังการี แคนาดา และไต้หวัน

รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชายังเรียกร้องให้บรรดานักสะสมโบราณวัตถุเขมรทั่วโลกมอบสมบัติที่ถูกขโมยคืนกลับสู่กัมพูชา และว่าโบราณวัตถุที่กลับคืนสู่ประเทศแล้วนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันของรัฐบาลกัมพูชาและสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ.

credit : manager.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์