หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จี้รัฐเปิดเสรีโลจิสติกส์อย่างช้าภายในปี 2563

6 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2126)

นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า
ผู้ส่งออกอยากให้ภาครัฐเปิดเสรีภาคบริการโลจิสติกส์ภายใต้กรอบการเจรจาการค้าเสรีอาเซียนที่มีอยู่
ในปัจจุบันให้มากขึ้นโดยเฉพาะสาขาที่มีความสำคัญต่อการส่งออก เช่น สาขาการขนส่งและกระจายสินค้าและสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการค้าการส่งออกของไทยให้เติบโตอีกครั้งจำเป็นต้องเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์เพื่อให้ผู้ส่งออก-นำเข้ามีทางเลือกในการใช้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งต้องหารือกันว่ามีธุรกิจใดที่แข่งขันได้ เพราะยอมรับว่ามีบางประเภทที่ยังไม่พร้อมเปิดเสรี แต่ควรมีการกำหนดเส้นตายอย่างช้าภายในปี 2563 เพื่อให้เดินหน้าไปทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทยในปี 2557 อยู่ที่อันดับ 35 จาก 155 ประเทศทั่วโลก โดยอุปสรรคของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย คือ มีต้นทุนการแข่งขันที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงกว่ามาเลเซีย ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าลาว พม่า กัมพูชา ขณะที่โครงสร้าง
พื้นฐานทางรางไม่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งในแต่ละจุดยังไม่ดี ระบบการจัดการยังไม่ได้มาตรฐานและครบวงจรกฎหมายไม่เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และขาดทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์
โดย : โพสต์ทูเดย์
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์