หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม.ช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานที่อินโดนีเซีย

3 ตุลาคม 2014

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)พร้อมผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานทาส จับปลาในน่านน้ำอินโดนีเซีย จำนวน ๖ คน โดยเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อำนวยความสะดวกหลังจากเดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า คณะผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานทาส จับปลาในน่านน้ำอินโดนีเซีย จำนวน ๖ คน ซึ่งภารกิจการนำคนไทยทั้ง ๖ คน กลับมายังประเทศไทย ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จแล้ว

สำหรับการลงพื้นที่อินโดนีเซียครั้งนี้ พบว่า ยังมีแรงงานประมงไทยอยู่ในกระบวนตรวจสอบของทางการอินโดนีเซียรอการส่งกลับอีก ๔ คน และมีการสำรวจพบแรงงานประมงไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย แต่ยังหลบซ่อนตัวอยู่บนเกาะอัมบนอีกจำนวน ๑๒ คน ซึ่งได้นำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินโดนีเซียรับไปดำเนินการตรวจสอบและนำคนไทยชุดนี้เข้าสู่กระบวนการส่งกลับต่อไป

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีคนไทยทั้ง ๖ คน ที่เดินทางกลับมาประเทศไทยได้แล้ว ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เนื่องจากบางรายมีครอบครัวอยู่อินโดนีเซีย โดยจะกลับมาประเทศไทยเพื่อทำบัตรประชาชนและพาสปอร์ตแล้วจะกลับมาอยู่กับครอบครัวที่อินโดนีเซียอีก บางรายสมัครใจมาทำงานในเรือแต่ไม่ได้ค่าแรงตามที่ตกลง และมี ๒ คนที่ถูกจี้ มอมยาและนำไปลงเรือ ซึ่งจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงเพื่อคัดแยกเหยื่ออีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม พบว่าทุกคนที่ไปทำงานใช้หนังสือคนประจำเรือ(seaman book)ปลอม โดยมีกระบวนการนายหน้าที่นำคนลงเรือและรับเงินไปล่วงหน้า ลูกเรือต้องทำงานใช้หนี้และนายจ้างเก็บ seaman bookไว้ และเมื่อมีปัญหากับไต๋เรือและตกเรือ จึงต้องอยู่แบบหลบซ่อน กลัวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับและส่งลงเรือไปเจอสภาพเดิมอีกcredit : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์