หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
มารยาทการขับรถในประเทศบรูไน

30 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3507)

มารยาทการขับรถในประเทศบรูไน

โดย สำนักงาน ก.พ.

- ไม่ควรบีบแตรหากไม่จำเป็น ถือว่าเป็นการไม่สุภาพ
- หากมีขบวนเสด็จขับสวนทาง และโบกให้จอดรถ/หยุดรถ ต้องจอดรถชิดทางด้านซ้าย
รอให้ขบวนผ่านไปแล้วจึงออกรถ
- ในการสัญจรบนท้องถนน ควรกระพริบไฟหน้ารถ เพื่อแสดงถึงการให้ทางwww.aseanthai.net

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์