หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มมร.ชี้นโยบายด้านอุดมศึกษาอาเซียนของไทยยังไม่ชัดเจน

7 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1805)


พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีปัญหาว่ารัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนด้านการศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอุดมศึกษาว่าจะให้มหาวิทยาลัยพัฒนาไปในทิศทางด้านใด และยังไม่มีหน่วยงานด้านการศึกษาใดที่ดูแลเรื่องอาเซียนโดยตรง ทั้งที่ควรต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับรองหลักสูตรซึ่งกันและกันของกลุ่มอาเซียน เหมือนในทวีปยุโรป
ทุกวันนี้หลักสูตรอุดมศึกษาในกลุ่มอาเซียนก็ยังมีปัญหาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและฟิลิปปินส์ ยังไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะที่การเปิดวิทยาเขตในกลุ่มอาเซียนจะทำได้หรือไม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเลย มีแต่มหาวิทยาลัยทำกันเองแบบต่างคนต่างทำ ดังนั้นก่อนที่จะกำหนดนโยบายอุดมศึกษาอาเซียนของไทย เราควรต้องรู้ก่อนว่า ระบบอุดมศึกษาที่แท้จริงของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างไร เพราะการรู้เขารู้เราเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพื่อให้การกำหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาอาเซียนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น”

credit : dailynews
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์