หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ เผยไทยพร้อมขยายความร่วมมือกับเมียนมาร์ในทุกด้าน

10 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1193)

นายกรัฐมนตรี เผย ไทยพร้อมขยายความร่วมมือกับเมียนมาร์ในทุกด้าน ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงและการพัฒนา โดยเฉพาะการจัดระเบียบ และพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาข้ามพรมแดน ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ พลเอก เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฯ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเมียนมาร์ที่เข้าใจในสถานการณ์การเมืองของไทย รวมทั้ง ยืนเคียงข้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลไทยมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิรูปและการพัฒนาเมียนมาร์เช่นกัน โดยเฉพาะการเจรจาสันติภาพด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทยพร้อมขยายความร่วมมือกับเมียนมาร์ในทุกด้านในฐานะหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงและการพัฒนา โดยเฉพาะการจัดระเบียบและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างครบวงจร เพื่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สำหรับในส่วนของการพัฒนาเชื่อมโยง ได้หารือถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมสะพานข้ามระหว่างชายแดน นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยเริ่มที่อำเภอแม่สอดเป็นอำเภอนำร่อง เพื่อเชื่อมโยงสองประเทศ ทั้งการค้าการลงทุน และการสร้างงานในพื้นที่ โดยในอนาคตเตรียมพัฒนา และยกระดับจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติมให้มีศักยภาพ อาทิ ด่านสิงขร-มอต่อง
 
ส่วนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พร้อมผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีความคืบหน้าไปมาก หลังคัดเลือกบริษัทมาลงทุนในโครงการระยะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปลายปี 2557 นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงความร่วมมือด้านการเงินและการลงทุน ความร่วมมือด้านพลังงาน ซึ่งไทยเสนอให้จัดทำเอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน เพื่อช่วยยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานครอบคลุมการซื้อขายไฟฟ้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ท่อก๊าซ พลังงานทดแทน และ ปิโตรเลียม
 
สำหรับความร่วมมือด้านพลังงานนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบพลังงานประเทศเพื่อนบ้านแบบครบวงจร โดยเสนอให้ทบทวนเอ็มโอยู เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ส่วนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ประเทศไทยถือเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นโอกาสดีที่เมียนมาร์พร้อมให้ความร่วมมือ
 
ภายหลังการหารือ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีไทยและคณะ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางได้ไปสักการะพระเจดีย์อุปสันติ เจดีย์จำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาร์ ในวันนี้ (10 ตุลาคม 2557) นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางออกจากกรุงเนปิดอว์ ไปยังกรุงย่างกุ้ง เพื่อพบปะกับทีมประเทศไทยและนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ ร่วมทั้งสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองด้วย


credit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์