หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เร่งช่วยเหลือประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานในอินโดนีเซียกลับประเท

10 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1721)

กรมการกงสุล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือแรงงานประมงไทย ที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานในอินโดนีเซีย กลับประเทศโดยเร็ว ทั้งทางเรือและเครื่องบิน
 
นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงาน ที่ประเทศอินโดนีเซีย ว่า เป็นลูกเรือประมงไทย จำนวน 35 คน โดยในจำนวนนี้อยู่ในการดูแลของ ตรวจคนเข้าเมืองเกาะอัมบน ในประเทศอินโดนีเซีย 4 คน ซึ่งจะให้แรงงานกลุ่มนี้ เลือกเดินทางกลับประเทศ โดยสมัครใจ และไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการโดยสารกลับทางเรือ
 
แต่หากต้องการโดยสารเครื่องบิน จะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 3 หมื่นบาท ทั้งนี้ แรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงาน ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือให้ช่วยกลับประเทศไทย ผ่านทางตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่นที่ลูกเรืออาศัยอยู่ ให้แจ้งมาที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อให้ทางการไทยประสานการให้ความช่วยเหลือทันที
 
โดยหากพบว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จะอนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบินเพียงทางเดียวเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย สำหรับการช่วยเหลือในระยะยาวเห็นว่าการจ้างงานเพื่อทำประมงนอกน่านน้ำ จากนี้ไป ต้องบูรณาการทุกหน่วยงาน รวมถึงดูแลกฎระเบียบต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Service


credit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์