หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปภ. จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน

10 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2482)


นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน" ตรงกับวันลดภัยพิบัติสากลขององค์การสหประชาชาติ
สำหรับการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2557 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 25 หน่วยงาน จัดกิจกรรม ภายใต้หัวข้อหลัก "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกัน" และ หัวข้อย่อย "ผู้สูงอายุทั้งหลาย จงร่วมใจช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ" ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคมนี้ ที่ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการเดินรณรงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน การอ่านสารเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2557
การเสวนาเรื่อง ผู้สูงอายุจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ การสาธิตการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมุ่งเสริมสร้างบทบาทในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของผู้สูงอายุที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับผลกระทบสูงเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและปกป้องตัวเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านการจัดการภัยพิบัติแก่กลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทยอย่างยั่งยืน


credit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์