หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-กัมพูชา ร่วมแก้ไขปัญหาการค้าขายบริเวณด่านชายแดน จ.ศรีสะเกษ

13 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1773)

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวข้อง นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประธานฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรมีชัยที่เกี่ยวข้อง ประเทศกัมพูชา ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาการค้าขายบริเวณด่านชายแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ การจัดทำเอกสารเดินทางเข้า ออกของทั้ง 2 จังหวัด และการจัดรถโดยสารขนส่งวิ่งจากจังหวัดศรีสะเกษไป-กลับ จังหวัดเสียมเรียบ

นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาหาแนวทางในด้านการศึกษา โดยจังหวัดศรีสะเกษจะสนับสนุนให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการศึกษาหลักสูตรยะระสั้นให้แก่นักศึกษาและประชาชนจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรมีชัย ได้ทำการตกลงกันและมีเงื่อนไขเป็นที่พอใจซึ่งกันและกันด้วยดี

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขาย การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และเพื่อเป็นการสร้างสมานฉันท์คืนความสุขให้แก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาด้วย


credit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์