หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

16 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2141)


เมื่อวานนี้ นางอีต โซเฟีย (H.E. Mrs. Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่พลเอกอนุพงษ์เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของทั้งสองประเทศ ทั้งความเชื่อมโยงในด้านประเพณี วัฒนธรรมที่ใกล้ชิด ความแน่นแฟ้นในด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ตลอดจนมีความร่วมมือด้านแรงงาน การต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งการค้ามนุษย์ โดยกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนให้ความดูแลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป
พร้อมกันนี้ได้ชื่นชมในท่าทีของทางการไทยที่มีต่อแรงงานกัมพูชา ที่เป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยมาโดยตลอด และขอบคุณประเทศไทยที่อนุญาตให้แรงงานกัมพูชาได้มาลงทะเบียนอย่างถูกต้อง
ขณะที่พลเอกอนุพงษ์ กล่าวขอบคุณนางอีต โซเฟีย เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย และได้กล่าวถึงความสำคัญของแรงงานกัมพูชาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งเห็นพ้องในความสำคัญและรับที่จะพิจารณาในเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวร่วมกัน
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนภารกิจของสถานทูต ในการเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ และเห็นพ้องกันในการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีต่อกัน ที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่าย

credit : thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์