หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีไทย และกัมพูชา เห็นพ้องร่วมมือพัฒนาการค้าการลงทุน

17 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1290)

นายกรัฐมนตรีไทย และกัมพูชา เห็นพ้องร่วมมือพัฒนาการค้าการลงทุนโดยไม่ยอมให้ปัญหาชายแดนเป็นอุปสรรค ด้าน นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เชิญชวนนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเยือน พร้อมชี้แจงสถานการณ์ภายในประเทศไทยต่อนักลงทุนสิงคโปร์ เพื่อเรียกความเชื่อมั่น

ภารกิจวันที่ 2 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10 ณ นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี อย่างเป็นทางการ ได้หารือทวิภาคีกับสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาที่ให้การสนับสนุนต่อรัฐบาลไทย ซึ่งแสดงออกถึงมิตรภาพต่อกันในยามยาก โดยต่อจากนี้ ทั้งสองประเทศจะกระชับความสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น ไม่ให้ปัญหาชายแดนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการการค้าการลงทุนระหว่างกัน สำหรับบางพื้นที่มีความจำเป็นในการเปิดการค้าขายและพัฒนาเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนการปักปันเขตแดนจะดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการร่วมจัดทำหลักเขตแดนทางบก พร้อมเสนอให้มีความร่วมมือแหล่งพลังงานทางทะเลร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา โดยมีสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้กัมพูชาข้ามเข้ามาทำงานได้สะดวกใกล้บ้าน โดยยืนยันว่าไทยจะดูแลแรงงานกัมพูชาให้ดีที่สุด ซึ่งที่ที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จ พร้อมขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้

ด้านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเห็นพ้องกับนายกรัฐมนตรีไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้ง ความร่วมมือด้านพลังงาน พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเยือนกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคมนี้

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนาย ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยให้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์รับทราบเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และต้องการเห็นภาคเอกชนของสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการแปรรูปสินค้าโภคภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว ยางพารา และน้ำตาล รวมทั้ง ร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวว่า เข้าใจสถานการณ์ของไทย และเห็นว่าประเทศไทย และสิงคโปร์มีความสัมพันธ์มายาวนาน โดยเห็นว่าไทยควรเร่งสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน และนักท่องเที่ยว จึงเสนอว่าเตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีไทยไปอธิบายให้นักธุรกิจของสิงคโปร์ เพื่อสร้างความมั่นใจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับแต่ยังไม่กำหนดวันที่ชัดเจน


credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์