หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ขนส่งเชียงใหม่เร่งพัฒนาผู้ประกอบการรองรับ AEC

17 กันยายน 2014

ขนส่งทางบก เร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน 4 จังหวัดภาคเหนือ หวังให้มีมาตรฐานในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมการประชาสัมพันธ์ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ซึ่งกรมการขนส่งทางบก เร่งพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าในส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานขนส่งในแต่ละจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ซึ่งในส่วนของภาคเหนือได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ทั้ง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน เพื่อให้มีมาตรฐาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดกลาง และขนาดย่อม ขณะเดียวกันยังจะเป็นการรองรับการแข่งขัน ก่อนที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกด้วยcredit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์