หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ กัมพูชาฮุนเซน จะได้รับเงินเดือนกว่า 60,000บาท

17 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1728)

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนกับสตรีหมายเลข 1 และบรรดาผู้นำระดับสูงของรัฐและรัฐบาล ในงานวัน "ปรัมปรีย์มกรา" พิธีจัดขึ้นบนเกาะเพชร วันที่ 7 ม.ค.2557 เป็นการรำลึกเหตุการณ์ที่กองทัพเวียดนามสถาปนาระบอบใหม่ ขึ้นในกรุงพนมเปญ หลังขับไล่รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยของกลุ่มโปลโป้ท เอียงสารี-เคียวสมพร กลุ่มผู้นำในวันนี้ยังเป็นชุดเดิมกับวันนั้น และ ยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จเช่นเดิม เพียงรูปแบบได้เปลี่ยนไปโดยผ่านการเลือกตั้งที่อยู่ใต้การควบคุมของกลไกอำนาจรัฐเท่านั้นเอง ข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้ก็คือ กำลังจะมีการปรับเงินเดือนให้ผู้นำเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของหลายประเทศในย่านนี้มากขึ้น. -- Associated Press/Heng Sinith.

ทางการกัมพูชาได้ออกกฤษฎีกาฉบับหนึ่งในเดือนนี้ เพื่อขึ้นเงินเดือนให้แก่บรรดาผู้นำระดับสูงของประเทศ ซึ่งจะทำให้เงินเดือนของนายกรัฐมนตรีฮุนเซน เพิ่มขึ้นอีกกว่า 900 ดอลลาร์ และตามตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยเมื่อ 4 ปีที่แล้วนั้น การขึ้นเงินเดือนครั้งใหม่จะทำให้ผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศ มีรายได้สุทธิเป็น 2,050 ดอลลาร์ต่อเดือน (ราว 65,800 บาท) สื่อในกัมพูชารายงานเรื่องนี้ในวันศุกร์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลผู้หนึ่งกล่าวว่า แท้จริงแล้วการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ ไม่ใช่การ "เพิ่มเงิน” แต่อย่างใด หากเป็นการนำเอาเงินค่าใช้จ่ายที่เป็นสวัสดิการอยู่ก่อน รวมทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน อันเป็นสิทธิตามกฎหมาย ตลอดจน "เงินโบนัส” ต่างๆ ที่คิดคำนวณเป็นรายปี และนำไปรวมเข้ากับเงินรายได้แต่ละเดือน ซึ่งเป็นความพยายามทำให้การใช้จ่ายของบรรดาผู้นำระดับสูง บริหารจัดการได้ง่าย มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

ตามกฤษฎีกาของรัฐบาลลงวันที่ 13 ต.ค. นายกรัฐมนตรีจ ะได้รับเงินเพิ่มอีก 907 ดอลลาร์ต่อเดือน บรรดารองนายกฯ จะได้เพิ่มอีกคนละ 690 ดอลลาร์ และรัฐมนตรีอาวุโส กับผู้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกันจะได้เพิ่ม 605 ดอลลาร์ต่อเดือน เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ ทั้งปลัดกระทรวงลงไป หัวหน้าองค์การ หรือหน่วยงานระดับเดียวกัน ล้วนแต่ได้รับโบนัสในการเปลี่ยแปลงโครงสร้างเงินเดือนครั้งนี้

ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดว่า ปัจจุบันเงินเดือนของบรรดาผู้นำระดับสูงเป็นจำนวนเท่าไรแน่ แต่ นรม.กัมพูชาเคยเปิดเผยครั้งหนึ่งในรายงานการเปิดเผยทรัพย์สินเมื่อปี 2554 อันเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลในการปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น ผู้นำกัมพูชาบอกต่อสื่อในครั้งนั้นว่า ตนมีรายได้เป็นเงินเดือนประจำตำแหน่งเดือนละ 1,150 ดอลลาร์

นายสนชัย รองหัวหน้าพรรค และ ส.ส.พรรคกู้ชาติกัมพูชา ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่เพียงพรรคเดียวในปัจจุบัน เปิดเผยในขณะเดียวกันว่า ตนเองกำลังจัดทำร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง เพื่อปรับเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงาน ลูกจ้างของรัฐทั่วไป ขึ้นเป็น 700,000 เรียล (ประมาณ 171 ดอลลาร์) ส่วนข้าราชการจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 245 ดอลลาร์ต่อเดือน.


credit : manager.co.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์