หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หอการค้าไทย-เมียนมาร์ร่วมทำแผนแม่บทรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

19 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2020)


การประชุมร่วมระหว่างหอการค้าไทย กับหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมาร์ ถึงแนวทางพัฒนาการค้า การลงทุนชายแดน เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาการค้าการลงทุน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และเพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ
สำหรับแผนแม่บทนี้จะเน้นการพัฒนาสาขาต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า รวมถึงอำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก และการเคลื่อนย้ายแรงงาน พร้อมกันนี้ ยังแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2


credit : manager.co.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์