หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลาวพิมพ์หนังสือพุทธประวัติเผยแพร่ บอกเป็นคลังแห่งปัญญา

20 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2584)

หนังสือพุทธประวัติเล่มแรกในเวอร์ชั่นของลาว ซึ่งยังไม่ทราบเนื้อหาในขณะนี้ ปกหลังพิมพ์เป็นภาพพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่วัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทน์ ลาวเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศเดียวก็ว่าได้ ที่ไม่แตะต้องการนับถือศาสนาของประชาชน ถ้าหากไม่ทำตนเป็นภัยต่อระบอบปัจจุบัน และ บรรดาผู้นำยังคงเข้าวัดฟังธรรมเช่นเดียวกันกับชาวบ้านทั่วไป. -- ภาพ: หนังสือพิมพ์ปะเทดลาว.

ทางการลาว ได้จัดพิมพ์หนังสือพุทธประวัติออกมาเพื่อเผยแพร่ไปทั่วประเทศ นับเป็นพุทธประวัติเล่มแรกที่จัดทำขึ้นมาในระดับพรรค ที่ใช้ทฤษฎีมาร์กซ์-เลนิน และแนวทางสังคมนิยมในการบริหาร และสื่อของทางการกล่าวว่า หนังสือจะเป็น "คลังแห่งปัญญา” สำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว กับประชาชนทั่วไประดับชาวบ้านธรรมดา

ศูนย์กลางพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ร่วมกับคณะกรรมการโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได้จัดทำหนังสือ "พุทธประวัติสำหรับหนุ่มสาวและชาวบ้าน” ขึ้นมาเพื่อเป็นคติสอนใจ "ให้คนในสังคมปัจจุบันเข้าใจแก่นแท้ของพุทธศาสนา” โดยค้นคว้าเรียบเรียง และเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน

หนังสือพุทธประวัติในเวอร์ชันของลาว จัดพิมพ์ขึ้นมา จำนวน 20,000 เล่ม และส่งไปยังแขวง (จังหวัด) ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ลงสู่รากฐาน และประชาชนคนหนุ่ทมสาวทั่วไป แต่ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้

พระอาจารยบ์ใหญ่ มหาเหวด มะเสไน รองประธานองค์การฯ กล่าวว่า ได้อ่านหนังสือหลายรอบ และยืนยันได้ว่า "จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับชาวพุทธ เพราะว่าบรรจุไว้ด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพุทธประวัติ และยังประกอบด้วยหลักธรรมที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละบทอีกด้วย วิธีการนำเสนอซึ่งก็คือ การเขียนเหมาะสมกับยุคสมัย ใช้ภาษาแบบธรรมดา แต่เต็มไปด้วยอรรถรส สนุกสนาน ถือว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะกลายเป็นคลังทางปัญญา และเป็นสมบัติภายในครอบครัวชองชาวพุทธเรา..”

องค์การพุทธศาสนาลาว ได้แนะนำให้หน่วยงานในระดับแขวง และเมือง ตลอดจนวัดต่างๆ นำเนื้อหาในหนังสือพทพูธประวัติเล่มนี้เป็นคู่มืออ้างอิงในการอบรมบรรดาพระสงฆ์ สามเณร และชาวพุทธในแต่ละท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
ลาวเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศหนึ่งที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง และเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งตลอดเวลากว่าเกือบ 40 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดาผู้นำได้ร่วมกับประชาชนเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา และทำบุญในเทศกาลต่างๆ เสมอมา.

credit : manager.co.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์