หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ญี่ปุ่นเดินหน้าทำวิจัย ก่อนร่วมวงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในเมียนมาร์

20 ตุลาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1856)

ภาพแฟ้มรอยเตอร์เดือนพ.ค. 2555 เผยให้เห็นการก่อสร้างท่าเรือชั่วคราวเพื่อใช้ภายในพื้นที่พัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เจ้าหน้าที่รัฐของเมียนมาร์เผยว่า ญี่ปุ่นจะดำเนินโครงการวิจัย 3 โครงการ ก่อนเข้าร่วมพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่ล่าช้าแห่งนี้ และจะเข้าพัฒนาเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนพัฒนาเขตที่ 2 ของโครงการ.-- Reuters/Khettiya Jittapong.


ญี่ปุ่นจะดำเนินการโครงการวิจัยด้วยทุน 700,000 ดอลลาร์ ก่อนเข้าร่วมพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่ล่าช้าของเมียนมาร์ ตามการเปิดเผยของกระทรวงแรงงาน การจ้างงานและประกันสังคมของเมียนมาร์ ในวันนี้ (20)

โครงการวิจัยทั้งหมด 3 โครงการ มีกำหนดเริ่มในปลายเดือนนี้ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือน มี.ค.2558 ในวัตถุประสงค์ที่จะหาวิธีดำเนินการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม และพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของเมียนมาร์

อู เอ มี้น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเมียนมาร์ กล่าวว่า ในโครงการวิจัยที่จะดำเนินขึ้นนั้น ญี่ปุ่นจะร่างแผนแม่บทสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และวิจัยหาวิธีการที่ประเทศผู้ถือหุ้นสามารถให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค รวมทั้งวิธีที่ประเทศเหล่านั้น และประชาชนสามารถร่วมมือกันเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแห่งนี้

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย มีขนาดใหญ่กว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ถึง 4 เท่า และได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และส่วนที่ 2 สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

การพัฒนาโครงการส่วนแรกจะเริ่มในเดือน พ.ย. หรือ ธ.ค. ปีนี้ บนพื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่ ที่ประกอบด้วย ถนนเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพรมแดนไทย-เมียนมาร์ การก่อสร้างท่าเรือขนาดเล็กก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย โครงข่ายไฟฟ้าและประปา และโครงการพัฒนาต่างๆ

และในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายส่วนแรกนั้นยังแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน โดยจะเริ่มพัฒนาบนพื้นที่ขนาดประมาณ 3,800 ไร่ เป็นลำดับแรก

อู เอ มี้น ระบุว่า เมื่อโรงงานต่างๆ ที่ตั้งบนที่ดินพัฒนาระยะแรกเข้าสู่ระบบการดำเนินการแล้ว 65% เมื่อนั้นการพัฒนาบนที่ดิน 3,800 ไร่ ถัดไปจึงจะเริ่มขึ้น พร้อมทั้งยืนยันว่า ญี่ปุ่นจะเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ในส่วนที่ 2 ที่เป็นพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เมียนมาร์ และไทยกำลังพยายามที่จะฟื้นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่ล่าช้ามานานหลายปี ในเขตตะนาวศรี ทางภาคใต้ของเมียนมาร์ โดยโครงการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ย.2553 ตามกรอบข้อตกลงระหว่างการท่าเรือเมียนมาร์ และบริษัทอิตาเลียน-ไทย ดิเวล๊อปเมนต์ แต่หลังจากบริษัทอิตาเลียน-ไทย ถอนตัวออกจากโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ทางการเมียนมาร์ได้ปรับแผนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายขึ้นใหม่ในเดือน ธ.ค.2556 และเชื้อเชิญนักลงทุน และนักพัฒนาต่างชาติเข้าร่วมประมูลโครงการนี้.


credit : manager.co.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์